Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   
Giỏ hàng của tôi
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Liên kết

HALF HITCHER

MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 180G - SILVER 650,000 VND

MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 180G - SILVER

SFC AMU đặc biệt nhất là kỹ thuật cắt 7 góc cạnh ở cả trước và sau với bất đồi xứng với nhau.

SFC AMU với thân ngắn nên có độ cân bằng và lực kéo nhẹ nhàng. Tốc độ rơi tương đồi nhanh nên rất dễ dàng, thuận tiện trong mọi điều kiện dòng chảy.

SFC AMU hiệu quả cho các kiểu câu Jig ( Slow Pitch Jerk, Speed Jigging, Shore Jigging ).

SFC AMU câu hiệu quả với tất cả các loại cá ở mọi vùng biển từ nước cạn đến nước sâu.

SFC AMU sử dụng cho mọi địa hình như Boat Jigging, Boat casting Jig, Speed Jigging, Shore Casting.