2022 July 01
SHIMANO B-636EJ Mới về
SHIMANO OCEA JIGGER F-CUSTOM 1501HG Mới về

2022 June 30
OCEAN FREAKS KOUSE 3/0 - 4CM
SEAFLOOR-CONTROL JAM ASSIST HOOK LS 5/0 35MM X 35MM Mới về
OCEAN FREAKS CAPTCHA 60HG - LEFT HAND
OCEAN FREAKS CAPTCHA 60HG - SILVER
OCEAN FREAKS CAPTCHA 50HG - CUSTOM HANDLE 110MM Mới về
OCEAN FREAKS CAPTCHA 60HG NARROW LEFT HAND - GOLD LIMITED EDITION Mới về
GUỒNG QUAY CƯỚC CÂU CÁ OCEAN FREAKS CAPTCHA 50HG MATTE BLACK LIMITED Mới về

2022 June 29
SFC ARROW 200GG - TITAN ZEBRA GLOW
SFC ARC 200G - TITAN ZEBRA GLOW
DAIWA ONITETSU 8H - 3.6M
DAIWA ONITETSU 5H -4.5M
DAIWA ONITETSU 5H - 3.6M Mới về

2022 June 20
SHIMANO COLT SNIPER BB S100H-3 Mới về
SFC ARROW 200GG - BLUE PINK ZEBRA GLOW
SFC S-LEGEND 210G - PURPLE ZEBRA GLOW Mới về
SFC S-LEGEND 210G - RED ZEBRA GLOW Mới về
SFC S-LEGEND 210G - GOLD ZEBRA GLOW Mới về
SFC MESSIAH SEMILONG 80G - PINK ZEBRA GLOW
SFC MESSIAH SEMILONG 60G - GOLD ZEBRA GLOW
SFC MESSIAH SEMILONG 60G - BLUE ZEBRA GLOW
GAMAKATSU JIGGING HOOK 5/0 Mới về
GAMAKATSU ASSIST HOOK 3/0 Mới về
DAIWA SILVER WOLF CHI NNING SCOUTER 60F - 7.3G Mới về
DAIWA SILVER WOLF CHINNING 55F RED BERRY 5.5G Mới về
DAIWA SILVER WOLF CHINNING 55F BURNING IWASHI 5.5G Mới về
CẦN CÂU CÁ DAIWA MOBILE PACK 665TMLB Mới về
CẦN CÂU CÁ DAIWA MOBILE PACK 765TMHB Mới về
CẦN CÂU CÁ DAIWA MOBILE PACK 766TML Mới về
CẦN CÂU CÁ DAIWA MOBILE PACK 905TM Mới về

2022 June 10
GUỒNG QUAY CƯỚC CÂU CÁ DAIWA EXIST LT3000-XH Mới về
GUỒNG QUAY CƯỚC CÂU CÁ DAIWA EXIST LT4000-XH
GUỒNG QUAY CƯỚC CÂU CÁ DAIWA SALTIGA 15HL-SJ Mới về

2022 June 01
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEP LINER LOGICAL 55#7 Mới về

2022 May 26
SHIMANO MOON SHOT 96M Mới về
CẦN CÂU CÁ SHIMANO COLTSNIPER BB S1000MH Mới về
SHIMANO SPHEWROS SW 5000HG
SHIMANO SPHEROS SW 4000HG
SHIMANO NESSA XTUNE 100MH+ Mới về

2022 May 18
CẦN CÂU CÁ SHIMANO GAME TYPE LJ ( LIGHT JIGGING ) B63-2 Mới về
CẦN CÂU CÁ SHIMANO GRAPPER BB TYPE J ( JIGGING ) S60-5 Mới về
CẦN CÂU CÁ SHIMANO GRAPPER BB TYPE J ( JIGGING ) S60-4 Mới về

2022 May 09
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - CAMOU

2022 May 07
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STELLA C3000XG(FK) Mới về
CẦN CÂU CÁ MAJOR CRAFT CROSTAGE S702ML/S ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )
CẦN CÂU CÁ MAJOR CRAFT CROSTAGE S702M/S ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )
CẦN CÂU CÁ SHIMANO DIALUNA BS S66ML ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM ) Mới về

2022 May 05
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 12LB

2022 April 26
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 210G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 180G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 350G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 400G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 450G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 500G - SILVER

2022 April 14
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 588 LM HYPER CUSTOM - HDGS
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 524 LM HYPER CUSTOM - HDGS (GOLD)
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 524 LM HYPER CUSTOM - HDGS
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 586 LM - HYPER CUSTOM - HDGS

2022 April 08
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANFORD MCL C3000XG

2022 April 06
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS RED ZEBRA - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY NS ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY NS ZEBRA 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - BLACK SPECIAL 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C SUPER GLOW NS ZEBRA - SCALE SPECIAL 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 450G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 350G

2022 April 05
DEEPLINER VB-BETA PHIÊN BẢN NHÂM DẦN 2022 - 200G
DEEPLINER VB-BETA PHIÊN BẢN NHÂM DẦN 2022 - 200G
DEEPLINER VB-BETA PHIÊN BẢN NHÂM DẦN 2022 - 300G
DEEPLINER VB-BETA PHIÊN BẢN NHÂM DẦN 2022 - 300G

2022 April 04
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - BLACK SPECIAL 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - PURPLE SPECIAL 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 300G

2022 March 31
CẦN CÂU TAKAMITECHNOS MOZ 621 SPN Mới về
CẦN CÂU TAKAMITECHNOS MOZ 623 SPN

2022 March 19
PLANO ADJUSTABLE TUBE Mới về

2022 March 10
MÁY CỘT DÂY CÂU CÁ PE VỚI DÂY NGỌN ( LEADER ) NATURE BOYS SPINNING KNOTTER - HEAVY ( 2 SPOOL )
HỘP CÀI LƯỠI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL HOOK SET
CHAI DUNG DỊCH KHỬ MUỐI VARIVAS NI SHU 180ml
MÁY THẮT NÚT DÂY CÂU CÁ PE VỚI DÂY NGỌN ( LEADER )SWB HALF-HITCHER
MÁY CỘT DÂY CÂU CÁ PE VỚI DÂY NGỌN ( LEADER ) SWB PR KNOTTER - HEAVY (PE MAX 12)
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO VALBAROS
MÁY CÂU CÁ SHIMANO TWINPOWER SW 6000HG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO SPHEROS SW 10000PG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO SPHEROS SW 3000XG

2022 March 09
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - CHAMPANGE
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - GHOST AYU
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - GHOST SHAD
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - GHOST WAKASAGI
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - SUPER WAKASAGI
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137F - GHOST WAKASAGI
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137F - GHOST SHAD
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137F - CHAMPANGE

2022 March 08
LƯỠI CÂU CÁ (JIGGING) TWIN ASISST V-CUT ( SIZE 2/0 & 3/0 ) VARIVAS
MÁY CÂU CÁ ĐIỆN MIYAMAE Z20 SPECIAL 24V ( CÁ NGỪ, CÁ MÚ, CÁ CAM )

2022 March 07
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO CRUZAR
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO BASSTERRA
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO BEASTMASTER
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO HG-066N
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO JIGWREG

2022 March 06
CẦN CÂU CÁ VALLEYHILL GUN2 ZERO GGZ-74RH3 ( CHUYÊN CÂU CÁ LÓC BÔNG )
CẦN CÂU IKADA DAIWA IKADA 150P-V
CẦN CÂU IKADA DAIWA BJ IKADA METAL TUNE 167R
CẦN CÂU IKADA DAIWA BJ IKADA 160V
MÁY CÂU CÁ IKADA DAIWA CHINU MASTER
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANQUISH 3000XG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STELLA SW 5000XG
MÁY CÂU CÁ DAIWA EXIST SEMIORDER LT3000-C
MÁY CÂU CÁ SHIMANO SARAGOSA SW 6000HG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STRADIC SW 5000XG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STRADIC CI4+ C3000HG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANFORD MCL C50000XG
MÁY CÂU CÁ DAIWA EXCELER LT 3000D-CXH
MÁY CÂU CÁ DAIWA REVROS LT 5000-CXH
MÁY CÂU CÁ IKADA DAIWA CHINUKOMA
MÁY CÂU CÁ DAIWA CROFFIRE LT 3000-CXH
MÁY CÂU CÁ DAIWA STRKIEFORCE 2500D-SD
MÁY CÂU CÁ DAIWA STRKIEFORCE 4000D-SD
MÁY CÂU CÁ DAIWA REVROS TG LT 5000-CXH
MÁY CÂU CÁ DAIWA MG Z 5000
DÂY CƯỚC CÂU CÁ SUNLINE BLACK STREAM #10 - 200M
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS OCEAN RECORD 140LB
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS OCEAN RECORD 100LB Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO 100LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 80LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 25LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 20LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 40LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 30LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER YGK GALIS CASTMAN ABSORBER 200LB - 50 MÉT
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 45LB #12
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 52LB #14
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 66LB #18
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #3 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #3 (48LB) - 300M
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #4 (64LB) - 300 MÉT
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #5 (78LB) - 300M
DÂY CÂU CÁ DAIWA J BRAID 40LB - 300M MULTI COLOR
DÂY CÂU CÁ DAIWA J BRAID 50LB - 300M MULTI COLOR
DÂY CÂU CÁ DAIWA J BRAID 65LB - 300M MULTI COLOR
DÂY CÂU CÁ DAIWA J BRAID 80LB - 300M MULTI COLOR
DÂY CÂU CÁ SHIMANO PITBULL 4 - 150M #2
DÂY CÂU CÁ SHIMANO PITBULL 4 - 150M #1.5
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #6 - 400M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #10 - 500M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #6 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #8 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #5 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #4 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #2 - 300M (JDM)
TAY QUAY MÁY CÂU JIG ( JIGGING ) CHO MÁY OCEA JIGGER SOM AE85 / 95Aa
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) SHIMANO JIGWREG UD S5610
CẦN CÂU CÁ SHIMANO SCORPION 2702R-2 ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM ) Mới về
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) NATUREBOYS AGGRESSIVE 5103
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 626HM
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS 588LM ( SUPER POWER SLOW PITCH ROD )
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) TAKAMITECHNOS MOZ 636SBG - HDGS PE6 (HYPER SPECIAL CUSTOM )
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) HOTS WEI WORD 50XXH Mới về
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) HOTS ONE PITCH SLIDER 56XH
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) HOTS FANGEEN 60M
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) HOTS WEI WORD 53XH
CẦN CÂU JIG ( JIGGING ) HOTS WEI WORD 55M Mới về
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEP LINER LOGICAL 55#8
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEP LINER LOGICAL 55#9
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEP LINER LOGICAL 55#10
CẦN CÂU CÁ CHÉP, TRẮM, TRA DAIWA MATT DRAGON 3.5-364
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE PURPLE GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE BROWN 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE GUN BROWN 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY SILVER ZEBRA 160G Mới về
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ORANGE 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY GOLD ZEBRA 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY PURPLE GOLD 160G Mới về
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY GOLD GROW 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY SILVER GROW 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY RED GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ALL PINK 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY RED GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE WHITE ZEBRA 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE BROWN 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY NATURE ORANGE 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ORANGE 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY GOLD ZEBRA 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY ORANGE GROW POINT 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY PURPLE GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY GOLD GROW 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY SILVER GROW 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ALL PINK 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY PURPLE GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA BLUE 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA PINK 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA ORANGE 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY C PINK - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY C ORANGE - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS RED ZEBRA - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY FIVE PINK - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY FIVE ORANGE - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V DOUBLE ZEBRA PINK 600G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V DOUBLE ZEBRA BLACK 600G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V ALL OVER SUPER GLOW - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW BLUE NUDE SPOT 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW COMET 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SUPER GLOW NS ZEBRA 400G
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBRON 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE TKF-130 #102
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE TKF-130 #107
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE TKF-130 #113 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE FEED SHALLOW 105 #14 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE FEED SHALLOW 105 - #01
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - GALAXY Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - MOJITO Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM ( CÁ LÓC, CÁ MÚ ) LUCK-V GHOST LIME CHART 15G Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM ( CÁ LÓC, CÁ MÚ ) APIA LUCK-V GHOST RED HEAD 15G Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM ( CÁ LÓC, CÁ MÚ )APIA LUCK-V GHOST 15G # ORANGE Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA DOVER 120F RIVA - 01 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA DOVER 120F RIVA - 07 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA DOVER 120F RIVA - 11 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA LAMMATARRA BADEL 130 - RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA LAMMATARRA BADEL 130 - CHARTAN Mới về
MỒI CÂU CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR LIGHTNING Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR CHIAYU
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA MORETHAN SOLARIA 70F HAPPY LEMON Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F EMERALD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F KIBINAGO
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F 3D INAKKO
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F - CHIAYU SEGURO FLASH
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V120F-SSR CRASH NIGHT
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHINER-Z VERTICE SD(SLOW DRIVE)140F BURNING CHART
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER-Z VERTICE SD(SLOW DRIVE)140F FUYAGAI
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA MORETHAN SWITCH HITTER 105S - LASER READ HEAD
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SEABASS HUNTER Z 95S
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SEABASS HUNTER Z - INNAKO 120S
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL JEREX 4 ( KING OF JERK )
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 6
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 5
CẦN CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 4
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL S LEGEND BERRY ZEBRA GLOW 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 140GAM
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL MESSIAH SEMI LONG BERRY ZEBRA GLOW - 210G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL MESSIAH SEMI LONG BERRY ZEBRA GLOW - 60G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL MESSIAH SEMILONG - 60G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL MESSIAH SEMILONG TITAN ZEBRA GLOW - 390G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL NOVA 210G - SILVER ZEBRA GLOW
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL NOVA 270G - SILVER ZEBRA GLOW
NÙM CHỐNG TRẦY, CÀ DÂY CHO DAIWA SALTIGA /CATALINA 3500-5000
NÙM CHỐNG TRẦY, CÀ DÂY CHO MÁY DAIWA SALTIGA /CATALINA 3500-5000
KHOEN FUJI T2-KGTT 5.5 - 2.4
KHOEN FUJI T2-KGTT 6F-2.4
KHOEN FUJI T-KWTG 7
KHOEN FUJI T-KTTG 6
KHOEN FUJI T-KTSG 5.5
KHOEN FUJI T-KGST 5.5-2.0
MÁY CÂU CÁ SHIMANO OCEA JIGGER 2001XG ( JIGGING )
MÁY CÂU CÁ SHIMANO OCEA JIGGER 1501XG ( JIGGING )
CẦN CÂU CÁ SHIMANO DIALUNA BS 610M ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )
ỐNG TAY CHỐNG NẮNG CÂU CÁ 50 ĐỘ F+ VARIVAS

2022 March 04
DAIICHI SEIKO SUPER LARK KAGO
DAIICHI SEIKO LIGHT LARK KAGO ( LỰC TẠI 90KG )
DAIICHI SEIKO RECYCLER SUPER LONG 2.0
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - RED
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - ORANGE
SHIMANO OIL & GREASE SP-013A Mới về
SW - GEAR GREASE TF000
HOTS PRO AUTO LIVE VEST
SHIMANO DIALUNA S86ML

2022 February 13
MIYAMAE Z20 (12V) ( FOR GOLIAH GROUPER, AMBERJACK, TUNA )
MIYAMAE POWER BATTLER 190H ( FOR GOLIAH GROUPER, AMBERJACK, TUNA )

2022 February 12
APIS THUNDER STORM S804ML ( TRAVEL CONCEPT )
APIS THUNDER STORM S704ML ( TRAVEL CONCEPT )
APIS BLACK SNIPER 210 ( TRAVEL CONCEPT )

2022 February 11
GAMAKATSU VERTICAL HEAVY 60 #28
SHOUT POWERFULL ASSIST 5/0
SHOUT POWERFULL ASSIST 6/0

2022 January 28
BỘT TINH MÙI RÔ PHI GAN GÀ, GAN NGỖNG NTN 1502 - 135g
CÁM NỀN RÔ PHI - 1KG

2022 January 26
BỘT RÔ PHI GAN NTN D020 - 135g
BỘT RÔ PHI TẢO NTN 9965 - 135g
BỘT TÔM TRẮNG KIM TUYẾN NTN 7522 - 30g
BỘT TÔM NAM CỰC NTN 7525 - 30g
CÁM NỀN CÁ CHÉP - 1KG
DAIWA PHANTOM POWER SD 902MHS Mới về

2022 January 21
GAMAKATSU LURE SWIVEL #SS Mới về
GAMAKATSU TREBLE SP XH #6/0
GAMAKATSU LURE SWIVEL #S Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #10
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #11
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #6
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #4 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #5 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #6 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #7
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #8
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #9
SEIKO 15
SEIKO 14
SEIKO 13
SEIKO 11
SEIKO 9
SHIMANO AC-064Q - BLACK
PC-029R #L
APIS TWIN ROD HOLDER
APIS TRIPLE ROD HOLDER
APIS LEGEND ROD HOLDER 4
APIS LEGEND ROD HOLDER 2
GK 5
GK 6
GK 7
NAROOYE 4.3G - 29CM
NAROOYE 2.0G - 35CM
NAROOYE 4.0G - 45CM
NAROOYE 4.0G - 55CM
SANGJI 0.9G - 35CM
SANGJI 1.4G - 40CM
SANGJI 1.9G - 45CM
RAINBOW DRONE 2.5G - 39CM
RAINBOW DRONE 4.0G - 46CM

2022 January 14
DAIWA TORNADO 702MS-SD

2021 December 16
Fish Arrow Flash-J Shad 5in SW #116
Fish Arrow Flash-J Shad 5in SW #114 Mới về
Fish Arrow Flash-J Shad 5in SW #119
FISH ARROW FLASH-J SPLIT SW 4'' - 102
FISH ARROW FLASH-J SPLIT SW 4'' - L134
FISH ARROW FLASH J SHAD PLUS+ SW 4'' - 122

2021 December 02
DAIWA PHANTOM SNAPPER 1002MHS
DAIWA PHANTOM POWER 902MH

2021 October 27
MOUKIN RED GOLD ZEBRA GLOW 200G
MOUKIN ORANGE ZEBRA GLOW 200G
MOUKIN PURPLE ZEBRA GLOW 400G
MOUKIN GREEN ZEBRA GLOW 400G

2021 October 09
PAPA SWIVEL #SS - 180LB
PAPA SWIVEL #M - 370LB
NT SWIVEL #5
NT SWIVEL #3
NT SWIVEL #1/0

2021 October 07
DAIWA CROSSBEAT SW 967TMH

2021 October 02
LITTLE JACK MODELISM 75MM #01 Mới về
LITTLE JACK MODELISM 75MM #03 Mới về
LITTLE JACK MODELISM 75MM #04 Mới về
LITTLE JACK MODELISM 75MM #02 Mới về
LITTLE JACK MODELISM 75MM #05
LITTLE JACK MODELISM 75MM #06

2021 September 30
SALTIGA DORADO SLIDER VISIBLE ORANGE - 160F
SAZANAMI Z HOYOEBI- 60F
SAZANAMI Z IWASHI- 60F
SAZANAMI Z SHIHARU - 60F
SAZANAMI Z TORIKO CLEAR- 60F
YOGIRI Z HOLOIWASHI - 42F
YOGIRI Z SHIRASU- 42F
YOGIRI Z HORANEBI - 42F

2021 September 29
DAIWA LIBERTY LIGHT PACK T30-270 ( 2.73)

2021 September 23
HOTS GIPANG 75XXH - THIRD GENERATION

2021 September 16
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - BLACK Mới về

2021 August 12
SHIMANO AC-064Q LIGHT GREY

2021 July 18
DÂY VARIVAS TOURNAMENT 90LB - ĐƯỜNG KÍNH 0.81MM
DUNG DỊCH DƯỠNG DÂY VARIVAS PE PRO NON GAS 50ml

2021 June 05
DAIWA PULL OVER - KHAKI #LL
DAIWA PULL OVER - PEARL #LL

2021 June 03
HOTS KEITAN 350G #9
HOTS KEITAN 350G #10
HOTS KEITAN 350G #11
HOTS KEITAN 350G #8
HOTS KEITAN 350G #12

2021 May 14
DAIWA CROSSFIRE 702MS-SD
DAIWA PHANTOM CATFISH 902MHS

2021 May 11
HYPER RING GT #5
HYPER RING GT #6
HYPER RING GT #3
VARIVAS POWER RING 200LB
VARIVAS POWER RING 300LB
OWNER HYPER WIRE 250LB

2021 May 09
HOTS GIPANG 79XH - THIRD GENERATION Mới về

2021 March 12
MEIHO BM-9000

2021 March 04
SHIMANO - APIS COMBO
DAIWA - APIS COMBO

2021 March 03
BLUE BLUE CONFIER CHART GREEN GOLD 310G
BLUE BLUE CONFIER PINK GOLD ZEBRA 310G
BLUE BLUE CONFIER CHART GREEN GOLD 370G

2021 March 01
SOULS HARI-NO-YAMA 400G

2020 December 20
SHIMANO CURADO K 201XG

2020 December 15
DARK SLEEPER - 14G

2020 December 03
DAIWA LURE BOX 232M - BLUE

2020 October 11
GAMAKATSU WORM 327 #3/0
GAMAKATSU WORM 327 #4/0
GAMAKATSU WORM 327 #5/0

2020 October 09
GAMAKATSU TAMAN #20
GAMAKATSU TAMAN #19

2020 October 08
GAMAKATSU HORIZON HEAD 3.5G

2020 June 05
APIS LEGEND 42
APIS GOLD LEGEND 42
APIS GOLD LEGEND 38

2020 May 22
FORMA GLOSS 125 Fl - #05 ORANGE BELLY

2020 April 28
GAMAKATSU TOOL

2020 April 11
FORMA GLOSS 125 Fl - #02 THE REAL
FORMA GLOSS 125FI - IWASHI

2020 March 03
DAIWA SALTIGA TG BAIT SILVER ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT ORANGE ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT LUPIN ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT LIME ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT ROSY BLUE ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )

2020 January 18
SHIMANO ANTARES DC MC XG - LEFT Mới về

2020 January 01
SWIM RIDER 420G - WHITE GLOW
SWIM RIDER 420G - SQUIB GLOW
SWIM RIDER 420G - ORANGE GLOW

2019 November 19
GAMAKATSU GIGA BOTTOM #9
BEACON 120 POPPER - IWASHI
BEACON 120 POPPER - SQUIBS
RFS 110 - #08
RFS 110 - #06
RFS 110 - #05
RFS 110 - #04
RFS 110 - #03
RFS 110 - #02
RFS 110 - #01
GAMAKATSU CHINU REVULUTION NANO #2

2019 November 14
DAIWA TERAPIA REPU 13 (5H)

2019 October 10
DAIWA TERAPIA 13 (8H) Mới về

2019 October 02
SALTIGA DORADO SLIDER GIRAGIRA SERUGO - 160F
SALTIGA DORADO SLIDER CLEAR SHIHARU - 160F
SALTIGA DORADO SLIDER PINK FLASH - 160F

2019 July 18
DAIWA HAMON CHOUKOU 15J (4.5MÉT) Mới về

2019 June 13
UROCO JIG ORIGINAL 250G - PURPLE ZEBRA

2019 May 07
DAIWA CATANA DAO 4.5M

2019 April 11
SHIMANO CURADO DC 151HG

2019 January 28
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #13
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #6
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #12
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #5

2019 January 18
HUNTING BARRA IN DUYEN HAI, TRA VINH

2018 December 28
CARPENTER DIABLO 120G - BP
CARPENTER DIABLO 120G - BY
CARPENTER DIABLO 120G - DB
CARPENTER DIABLO 120G - PS
CARPENTER DIABLO 120G - WS

2018 November 12
DAIWA EXTRASURF T33-425K Mới về

2018 October 17
LURE SEABASS HOOK #1
LURE SEABASS HOOK #2/0
CHINU RING EYE NSB #5 (BLACK)

2018 September 25
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE-GREEN - 130Gam

2018 June 12
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 20LB - 150M Mới về

2018 May 22
DAIWA BALZON 6112HB-V Mới về

2018 May 13
SHIMANO BASSONE XT 151 Mới về

2017 October 17
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 10LB - 150M Mới về
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG CẦN CÂU VARIVAS Mới về

2017 July 24
VARIVAS ZEEK AOMONO
VARIVAS ZEEK MAIDAI

2017 June 18
SHIMANO CITICA 201HG

2017 April 24
SASAME 210-E ( KHOEN T )

2017 January 04
GAMAKATSU LURE SWIVEL #M Mới về

2016 November 18
NAPALM DIVING POPPER ABALONE PINK - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE ORANGE - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE BLUE - 220 ( 120GAM Mới về

2016 November 12
SHIMANO EVAIR SHOES (Size6,7, 8)

2016 September 12
DAIWA POPPER FROG - 14GAM ( BLACK ) Mới về

2016 June 06
VARIVAS TOURNAMENT MONO LINE 60LB Mới về

2015 November 19
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #101 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #018 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA HI-BEAT SSR 127F #10 Mới về

2015 September 22
ECLIPSE ASTRIA HI-BEAT 127F #10 Mới về

2015 September 16
MAG-BULL LOW DOWN Mới về
MAG-BULL Mới về

2015 July 15
HYLA FROG - 19GAM
BATRANA FROG - 19GAM

2015 July 14
SHORELINE SHINER-Z97F #15 LIGHTNING Mới về

2014 October 15
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP DEEP-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP PINK-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP BLUE - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP 50 - 230Gam

2014 August 28
TOURNAMENT SHOCK LEADER 80LB Mới về

2014 August 25
STRIKE 90G ( SỌC XANH )
Deepin Fish 3'' - Pink

2013 August 23
Royga Bay Jigging C2025PE-SHL