2018 September 19
DAIWA TOURNAMENT ISO AGS 1.5-53 60TH EDITION ( PHIÊN BẢN KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP ) Mới về
OLYMPIC PARAGGIO GSOPRS-60-GAME/4 Mới về
SHIMANO OCEA PLUGGER BG 83M - MONSTER DRIVE Mới về
SHIMANO WORLD SHAULA 1702R-2 ( 2018 VERSION ) Mới về

2018 September 11
SUNLINE BLACK STREAM #4 - 200M Mới về
SUNLINE BLACK STREAM #5 - 200 Mới về
SUNLINE BLACK STREAM #6 - 200M Mới về
SHIMANO OCEA JIGGER 1500HG ( 2018 MODEL ) Mới về
SHIMANO OCEA JIGGER 1501HG ( 2018 MODEL ) Mới về

2018 September 05
NATURE BOYS RECYCLE ROD CASE
NATURE BOYS METAL ROD CASE - SILVER Mới về

2018 August 28
SHIMANO OCEA JIGGER EX8 - #10 - 500M Mới về
DAIWA HEARTLAND 802MHFB-SV AGS 60th Edition Mới về
GAMAKATSU ASSIST 26 Mới về
GAMAKATSU ASSIST 24 Mới về
GAMAKATSU TREBLE SP XH #6/0 Mới về
GAMAKATSU MUTSU CIRCLES #22 Mới về
GAMAKATSU BURI SPECIAL #22 Mới về
OWNER SUPER KUE #20 Mới về
GAMAKATSU KAIRYO KANMURO #22 Mới về
OWNER TOURNAMENT MUTU CIRCLES 5/0 Mới về
OWNER TAFF SUPER MUTU CIRCLES # 22 Mới về

2018 August 25
HOTS ONE PITCH SLIDER 56XH Mới về
HOTS STILETTO GIPANG 75XXH - THIRD GENERATION Mới về

2018 August 23
HOTS STILETTO GIPANG 79XH - THIRD GENERATION Mới về
OWNER BOAT JIGGING SABIKI #XL Mới về
GAMAKATSU WIRE LEADER #45 (CHỊU LỰC 23 KG) Mới về

2018 August 22
DAIWA TERAPIA 13 (8H) Mới về

2018 August 19
SHIMANO SUSTAIN C5000XG Mới về
SHIMANO SUSTAIN C3000HG Mới về
SHIMANO STRADIC SW 5000XG Mới về
DAIWA CERTATE 3012H Mới về

2018 August 16
DAIWA MOBILE PACK 806 TMS Mới về

2018 August 14
DAIWA PHANTOM POWER SD 1002MH Mới về
SHIMANO SOARE XTUNE S-706UL-T Mới về
SHIMANO OCEA JIGGER B605 ( 2018 MODEL ) Mới về
SHIMANO CARDIFF MONSTER LIMITED DP73M Mới về
SHIMANO BASS ONE XT 1610M-2 Mới về
SHIMANO PANZAR XT 264M-2 Mới về

2018 August 12
SHIMANO WORLD SHAULA 1652R-4 TOUR EDITION Mới về

2018 August 01
SHIMANO DIALUNA BS B606ML Mới về

2018 July 31
SHIMANO EXPRIDE 1610M-2 Mới về

2018 July 27
DAIWA COMBO CROSSFIRE 3000 & CROSSFIRE 702 MS Mới về
DAIWA COMBO CROSSFIRE 3000 & SWEEPFIRE 702 MHFS Mới về
DAIWA COMBO LEGALIS LT 5000D-CXH & PHANTOM POWER 902MHS Mới về
DAIWA COMBO LEGALIS LT 5000D-CXH & PHANTOM CATFISH 902MHS Mới về
DAIWA COMBO LEGALIS LT 2500D & AIR-X 702 MFS Mới về

2018 July 25
DAIWA LEGALIS LT 2500 D Mới về

2018 July 23
DAIWA LAZY 76ML Mới về

2018 July 21
SHIMANO EXPRIDE 172H-2 Mới về

2018 July 18
DAIWA EXCELER LT 2500D-XH Mới về
DAIWA LEGALIS LT 5000 D-CXH Mới về

2018 July 17
DAIWA FREAMS LT 5000D-CXH Mới về
DAIWA FREAMS LT 6000D-H
DAIWA SWEEPFIRE 702 MHFS Mới về

2018 July 15
SHIMANO STRADIC CI4+ C3000HG Mới về

2018 July 14
SHIMANO CALCUTTA CONQUEST 201HG Mới về
SHIMANO OIL & GREASE SP-013A Mới về

2018 July 10
DAIWA LIBERTY LIGHT PACK T30-270 ( 2.73M) Mới về

2018 July 08
DAIWA BBB 6106TLFS Mới về

2018 July 06
STUDIO BLUE HEAVEN L30Hi/L 15TH LIMITED EDITION Mới về

2018 June 27
SASAME 210A - #1 Mới về
SASAME 210A - #3/0 Mới về
SASAME 210B - #4 Mới về
SASAME 400B - #3 Mới về
SHOUT POWER BB #3 Mới về
SHOUT POWER BB #5 Mới về
SHOUT HEAVY SPARK HEAVY 3/0 Mới về
SHOUT POWERFULL ASSIST 3/0 Mới về
VARIVAS OCEAN RECORD SHOCK LEADER 70LB Mới về
VARIVAS OCEAN RECORD SHOCK LEADER 100LB Mới về
VARIVAS OCEAN RECORD SHOCK LEADER 140LB Mới về

2018 June 26
DAIWA DK PEATNUT II SSR BLAE TUNE - GOLD Mới về
SHIMANO V-HOLDER LONG Mới về
DAIWA DK PEATNUT II SSR BLAE TUNE - GREEN FROG Mới về

2018 June 19
DAIWA SEABASS HUNTER III 110F - RED HEAD

2018 June 14
SHIMANO EVAIR SHOES #8, #9 - NAVY YELLOW

2018 June 13
VARIVAS AVANI SEA BASS MAX POWER #1.5 - 28.6LB ( 150m )

2018 June 12
VARIVAS AVANI CASTING PE MAX POWER #2 - 200M
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 20LB - 150M Mới về

2018 June 07
DAIWA MOBILE PACK 705TMHB ( CẦN NGANG ) Mới về
DAIWA LIBERTY LIGHT PACK T30-240 ( 2.45M) Mới về

2018 June 05
OCEA JIGGER EX8 #1.5 - 300M
OCEA JIGGER EX8 #4 - 300M

2018 June 04
OCEA JIGGER EX8 #3 - 300M Mới về
OCEA JIGGER EX8 #2 - 300M Mới về

2018 June 03
DAIWA CATFISH 1002H ( Chì quăng 500gam ) Mới về

2018 May 30
DAIWA STEEZ CRANK 10G FIGHT FIGHTER Mới về
DAIWA STEEZ CRANK 10G MONSTER GRILL Mới về
SHOUT COMBO RING 91LB
SHIMANO OCEA JIGGER EX8 - #2 - 600M Mới về

2018 May 27
OWNER HI-PART #1 Mới về
OWNER HI-PART #0 Mới về
SHOUT PRESS RING #7 Mới về
GAMAKATSU SPECIAL #6/0 Mới về
GAMAKATSU KISU #9 Mới về
SHOUT HEAVY ASSIST 2/0 Mới về
SHOUT IJIKA WIRE 3/0
SHOUT IJIKA METAL 4/0 Mới về
DAIWA WISE STREAM 60TL Mới về

2018 May 22
DAIWA JIG SEMI LONG 80G - PURPLE ZEBRA Mới về
DAIWA JIG SEMI LONG 80G - PINK ZEBRA
DAIWA JIG SEMI LONG 80G - ORANGE ZEBRA
DAIWA JIG SEMI LONG 80G - LIME ZEBRA
DAIWA BALZON 6112HB-V Mới về

2018 May 15
SHIMANO SUN PROTECTION FROST JA-045Q #XL (NAVY) Mới về

2018 May 14
DAIWA SHORELINE SHINER SL 125F - IWASHI
DAIWA SHORELINE SHINER SL 125F - RED HEAD
DAIWA SHORELINE SHINER SL 125F - HANHAN CHART Mới về
DAIWA SHORELINE SHINER SL 125F - COTTON
DAIWA SHORELINE SHINER SL 145F - CHIYAU
DAIWA SHORELINE SHINER SL 145F - INAK0
DAIWA SHORELINE SHINER Z VERTICE 120F- LIGHTNING
DAIWA SHORELINE SHINER Z VERTICE 120F- IWASHI
DAIWA SALTIGA DORADO PENCIL SARDINE - 13S (56GAM)

2018 May 13
SHIMANO STELLA C3000XG ( 2018 MODEL ) Mới về
SHIMANO ZODIAS 1610MH-2
SHIMANO STELLA SW 14000XG Mới về
SHIMANO BASSONE XT 151 Mới về

2018 May 07
DAIWA BG 6500 (2017 MODEL) Mới về

2018 May 06
DÂY GÂY MÊ CÁ LUMICA - 80CM
VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #4 (64LB) - 300 MÉT

2018 May 05
AVANI MAX POWER AVANI JIGGING #6 (85LB) - 300 MÉT Mới về

2018 April 25
DAIWA AIR-X 702 MFS Mới về

2018 April 11
BEAT GREATRAY 130G/160G Mới về
BEAT BEELINE 100G/130G/160G/210G/240G Mới về

2018 April 07
SHIMANO NASCI C3000HG Mới về
SHIMANO CURADO K 201XG

2018 March 22
PROHUNTER SPLIT RING ( KỀM THÁO KHOEN )
EVERGREEN POSEIDON PSLJ 603-4 SLOW JERKER Mới về

2018 March 21
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #2 - 300M
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #3 - 300M
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #4 - 300M
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #6 - 300M
DAIWA TD VIBRATION TEEZ CUSTOM BLUE TIGER 10.5g Mới về
DAIWA SAMURAI SLOW JIG 30G - ZEBRA GLOW

2018 March 20
DAIWA FROG Jr - 12 GAM - FIRE TIGER Mới về
DAIWA FROG Jr 12 GAM - MOU Mới về

2018 March 06
HOTS LIGHT METAL BELT - SILVER Mới về

2018 February 25
DAIWA CERTATE HD 4000SH Mới về

2018 February 04
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #7
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #8
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #9
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #6 Mới về
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #5 Mới về

2018 February 03
GAMAKATSU CHINU BLACK #11 Mới về
OWNER JT-23 #3/0 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #6
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #11 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #10 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #6 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #5 (BLACK)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #5 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #4 (WHITE)
GAMAKATSU TAMAN SPECIAL #22 Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 120G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 140G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PLDOT PEARL DOT GLOW 120G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PLDOT PEARL DOT GLOW 140G Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY RED ZEBRA GLOW 130GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY RED ZEBRA GLOW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL SCOUT PEARL ZEBRA GLOW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY GREEN 120GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY GREEN 140GAM
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PURPLE 140GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY PL ZEBRA GROW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL SCOUT RED GOLD 100G Mới về
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY BLUE GREEN 150G Mới về
SEAFLOOR CONTROL ABYSS LEMOND ZEBRA 130G Mới về
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY WHITE DOT ZEBRA 100GAM
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY BLUE 150GAM
BEAT BEELINE SKIM 100GAM/ 130GAM Mới về
BEAT ZIGRAY 80G/100G/130G/180G/200G+ Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 40LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 30LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 16LB (30M) Mới về
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 10LB Mới về
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 12LB Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 100M #0.6 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 100M #0.8 Mới về
VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #3 (48LB) - 300M
VARIVAS AVANI JIGGING MAXPOWER #2 (33LB) - 300 M
SPIDERWIRE 80LB - 114M (DÂY DÙ CHÌM) Mới về

2018 February 02
SOUL OF JAPAN CARP STICKER - SILVER Mới về
YUMEYA REEL STAND Mới về
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG DÂY PE VARIVAS Mới về
SHIMANO PC-075N Mới về
SHIMANO WILD RESPONSE 24T Mới về
SHIMANO MONSTER DRIVE 06T Mới về
DAIWA GUSTNADO 70FS - HANHAN CHART 6,6 GAM Mới về
MEGABASS VATALATION MAT TIGER 10,5 GAM Mới về
MEGABASS VATALATION WILD GRILL 10,5 GAM Mới về
DAIWA SALTIGA DORADO JERK II MAIWASHI 110S Mới về
DAIWA MORETHAN LAZY FASHAD 31GAM Mới về
DAIWA SAMURAI SLOW JIG 30G GREEN GOLD Mới về

2018 January 30
DAIWA SALTIGA DORADO JERK II MACKEREL - 110S Mới về

2018 January 18
DAIWA CROSSFIRE 702MS Mới về
DAIWA CROSSFIRE 662MS Mới về

2018 January 10
DEEPLINER LOGICAL 60 #2 Mới về
DEEPLINER LOGICAL 60 #4 Mới về

2017 October 17
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 10LB - 150M Mới về
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG CẦN CÂU VARIVAS Mới về
GAMAKATSU LURE SWIVEL #SS Mới về

2017 September 26
OWNER JIG HEAD JH-66 # 14G - HOOK 5/0 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 150M #2 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 150M #3 Mới về

2017 September 14
DAIWA PHANTOM POWER 902MH

2017 September 09
VARIVAS COVER BREAKER 16LB - 100M Mới về
VARIVAS COVER BREAKER 12LB - 100M Mới về

2017 August 31
SHIMANO STELLA SW 6000XG ( 2017 MODEL ) Mới về

2017 August 11
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 14LB - 150M Mới về

2017 July 24
VARIVAS ZEEK AOMONO Mới về
VARIVAS ZEEK MAIDAI Mới về

2017 July 21
VARIVAS GAME #30LB ( 150 mét ) Mới về

2017 July 03
DAIWA HAMON CHOUKOU 21 J (6.3MÉT) Mới về
DAIWA HAMON CHOUKOU 15J (4.5MÉT) Mới về

2017 June 28
OWNER PE ASSIST HOOK - 105LB

2017 June 04
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-206
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-201 Mới về
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-208 Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 20LB (30 mét) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 80LB (30 mét) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 60LB (30 mét) Mới về

2017 April 24
SASAME 210-E ( KHOEN T )

2017 April 22
DAIWA CROSS FIRE 2500 Mới về

2017 March 29
DAIWA RC-160P
DAIWA RC-130P

2017 March 01
YGK ADMIX #7 - 200M Mới về

2017 January 21
BOZLES SILVER ZEBRA 200G
BOZLES RED ZEBRA 200G
BOZLES ORANGE ZEBRA 200G
BOZLES METAL MUTA 200G
BOZLES GOLD ZEBRA 200G Mới về
BOZLES BLUE ZEBRA 200G Mới về
BOZLES ALL ZEBRA 200G

2017 January 04
GAMAKATSU LURE SWIVEL #S Mới về

2016 December 29
OWNER HOOKED SNAP #10 Mới về
SASAME HG-01 #8

2016 December 24
DÂY ĐEO KÍNH DAIWA Mới về

2016 December 22
VARIVAS POWER RING 60LB Mới về
VARIVAS POWER RING 40LB
VARIVAS POWER RING 100LB Mới về
OWNER JOBU BIG GAME #7/0 và #8/0
GAMAKATSU LURE SEABASS HOOK #2/0
GAMAKATSU LURE SEABASS HOOK #1
GAMAKATSU TREBLE SP MEDIUM HEAVY #4 Mới về
OWNER INTER LOCK KUREN #8
SASAME 210-N # 6X7 Mới về

2016 December 20
OWNER CRANE OMORI 14
OWNER CRANE OMORI 16

2016 November 18
NAPALM DIVING POPPER ABALONE PINK - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE ORANGE - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE BLUE - 220 ( 120GAM Mới về

2016 September 12
DAIWA POPPER FROG - 14GAM ( BLACK ) Mới về

2016 July 18
SOUL OF JAPAN CARP STICKER - GOLD Mới về

2016 June 06
VARIVAS TOURNAMENT MONO LINE 60LB Mới về

2015 November 26
JIGGER LIGHT JT-27 #3/0

2015 November 19
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #101 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #018 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA HI-BEAT SSR 127F #10 Mới về

2015 September 22
ECLIPSE ASTRIA HI-BEAT 127F #10 Mới về

2015 September 16
MAG-BULL LOW DOWN Mới về
MAG-BULL Mới về

2015 August 30
CHIBITAN WIDE - WHITE Mới về
CHIBITAN WIDE - DEEP GOLD Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - DARK BLUE Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - BLUE PINK Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - BLUE Mới về

2015 July 15
HYLA FROG - 19GAM
BATRANA FROG - 19GAM

2015 July 14
SHORELINE SHINER-Z97F #15 LIGHTNING Mới về

2014 October 15
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE-GREEN - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP DEEP-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP PINK-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP BLUE - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP 50 - 230Gam

2014 September 11
KEIKO OCEAN - 100GAM
DRIFT TUNE - PINK (100gam)
DRIFT TUNE - GOLD PINK (100gam)

2014 September 10
Slide Actor 160g

2014 August 28
TOURNAMENT SHOCK LEADER 80LB
SHOCK LEADER 60LB
SHOCK LEADER 130LB

2014 August 25
STRIKE 90G ( SỌC XANH )
Deepin Fish 3'' - Pink

2013 August 25
Hộp đựng thẻo câu AyuSho AC 20

2013 August 23
Royga Bay Jigging C2025PE-SHL
Sahara 4000FE