2018 March 24
DAIWA MORETHAN BRANZINO AGS 78M/MH-J (2018 MODEL) Mới về
DAIWA MORETHAN BRANZINO AGS 97H-J (2018 MODEL) Mới về
DAIWA LATEO 90M-Q Mới về
DAIWA LATEO 86ML-Q Mới về

2018 March 23
DAIWA MOBILE PACK 705TMHB ( CẦN NGANG ) Mới về

2018 March 22
MAJORCRAFT SOLPARA SPJ-S64LJ Mới về
MAJORCRAFT CROSTAGE SPJ-S64LJ Mới về
MAJORCRAFT SOLPARA SPJ-B64LJ Mới về
PROHUNTER SPLIT RING ( KỀM THÁO KHOEN )
EVERGREEN POSEIDON PSLJ 603-4 SLOW JERKER Mới về

2018 March 21
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #2 - 300M Mới về
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #3 - 300M Mới về
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #4 - 300M Mới về
DAIWA SALTIGA 12 BRAID #6 - 300M Mới về
SHIMANO BK-002Q
DAIWA TD VIBRATION TEEZ CUSTOM BLUE TIGER 10.5g Mới về
DAIWA TD VIBRATION TEEZ CUSTOM AURORA 10.5g
DAIWA TD VIBRATION TEEZ CUSTOM KUROKIN 10.5g Mới về
DAIWA SAMURAI SLOW JIG 30G - ZEBRA GLOW Mới về

2018 March 20
DAIWA MOBILE PACK 806 TMS Mới về
DAIWA FROG Jr - 12 GAM - FIRE TIGER Mới về
DAIWA FROG Jr 12 GAM - MOU Mới về
DAIWA LIBERTY LIGHT PACK T30-270 ( 2017 MODEL ) Mới về
DAIWA LIBERTY CLUB LIGHT PACK T30-210 Mới về
DAIWA LIBERTY LIGHT PACK T30-240 ( 2.45M) Mới về

2018 March 18
DAIWA CREST 4000 Mới về
DAIWA CREST 2500 Mới về

2018 March 17
COMBO DAIWA BG 4500H & JIGCASTER 106H Mới về
DAIWA BG 4500H (2017 MODEL) Mới về

2018 March 16
STUDIO BLUE HEAVEN OGM BLUE HEAVEN L50Hi/L-S2T Mới về

2018 March 15
STUDIO BLUE HEAVEN L120N-Hi/L Mới về

2018 March 12
SHIMANO WORLD SHAULA 1754R-2 Mới về
HOTS ONE PITCH SLIDER 56XH Mới về

2018 March 11
STUDIO BLUE HEAVEN L30Hi/L 15TH LIMITED EDITION Mới về

2018 March 09
HOTS STILETTO GIPANG 75XXH - THIRD GENERATION Mới về
DAIWA SALTIGA AIRPORTABLE C85XXHS Mới về

2018 March 07
DAIWA CATALINA 3500H Mới về
DAIWA CATALINA 4000H Mới về
DAIWA SALTIGA 4500H Mới về
DAIWA SALTIGA EXPEDITION 8000H Mới về

2018 March 06
HOTS LIGHT METAL BELT - SILVER Mới về

2018 March 01
HOTS STILETTO SSS64HS - THIRD GENERATION Mới về

2018 February 25
SHIMANO TORIUM 20 - L ( LEFT HAND ) Mới về
SHIMANO BIOMASTER SW 6000HG Mới về
DAIWA CERTATE HD 4000SH Mới về
DAIWA BG 6500 (2017 MODEL) Mới về

2018 February 23
SHIMANO LIGHT GAME SPECIAL COOLER - 12L Mới về

2018 February 09
APIA AILED'DRE 115F - #01 Mới về
APIA AILED'DRE 115F - #07 Mới về

2018 February 05
SHIMANO COLTSNIPER S1000 XH-3 Mới về

2018 February 04
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #7
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #8
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #9
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #6 Mới về
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #5 Mới về
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #4 Mới về
GAMAKATSU CHINU REVOLUTION NANO #3 Mới về

2018 February 03
SHOUT HARD TWIN SPARK 2CM #2/0 Mới về
GAMAKATSU CHINU BLACK #11 Mới về
OWNER BOAT JIGGING SABIKI #XL Mới về
SHOUT DOUBLE BARR #2/0 Mới về
OWNER JT-23 #3/0 Mới về
OWNER JT-23 #4/0 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #6
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #11 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #10 Mới về
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #6 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #5 (BLACK)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #5 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #4 (WHITE)
GAMAKATSU TAMAN SPECIAL #22 Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 120G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 140G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PLDOT PEARL DOT GLOW 120G Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PLDOT PEARL DOT GLOW 140G Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY RED ZEBRA GLOW 130GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY RED ZEBRA GLOW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL SCOUT PEARL ZEBRA GLOW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY GREEN 120GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL CRANKY GREEN 140GAM
SEAFLOOR CONTROL CRANKY PURPLE 140GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL GAWKY PL ZEBRA GROW 150GAM Mới về
SEAFLOOR CONTROL SCOUT RED GOLD 100G Mới về
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY BLUE GREEN 150G Mới về
SEAFLOOR CONTROL ABYSS LEMOND ZEBRA 130G Mới về
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY WHITE DOT ZEBRA 100GAM
SEAFLOOR CONTROL SPUNKY BLUE 150GAM
BEAT BEELINE 100G/130G/160G/210G/240G Mới về
BEAT BEELINE SKIM 100GAM/ 130GAM Mới về
BEAT GREATRAY 130G/160GAM Mới về
BEAT ZIGRAY 80G/100G/130G/180G/200G+ Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 40LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 30LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 16LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO100LB (30M) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER NYLON 50LB Mới về
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 10LB Mới về
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 12LB Mới về
AVANI MAX POWER AVANI JIGGING #6 (85LB) - 300 MÉT Mới về
VARIVAS AVANI SEABASS PE SUPER SENSITIVE LS8 #1.5 - 150M ( 2017 MODEL ) Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 150M #1.5 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 100M #0.6 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 100M #0.8 Mới về
SHIMANO POWER PRO Z 100M #1 Mới về
OCEA JIGGER EX8 #2/ 300M Mới về
OCEA JIGGER EX8 #4/ 300M
OCEA JIGGER EX8 #3/ 300M Mới về
OCEA JIGGER EX8 #1.5/ 300M
VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #3 (48LB) - 300M
VARIVAS AVANI JIGGING MAXPOWER #2 (33LB) - 300 M
SPIDERWIRE 80LB - 114M (DÂY DÙ CHÌM) Mới về
YGK ADMIX #8 - 200M
SHIMANO OCEA JIGGER 1500HG ( 2018 MODEL ) Mới về
SHIMANO OCEA JIGGER 1501HG ( 2018 MODEL ) Mới về
DAIWA CERTATE 2510RPE-H Mới về

2018 February 02
DAIWA SHORELINESHINER-Z VERTICE 97F CHIAYU Mới về
DAIWA SPINNER BATT SS - 14GAM Mới về
SHIMANO ULTEGRA C3000HG (2017 MODEL) Mới về
SHIMANO ULTEGRA 1000 (2017 MODEL) Mới về
SHIMANO NASCI C5000XG Mới về
SOUL OF JAPAN CARP STICKER - SILVER Mới về
YUMEYA REEL STAND Mới về
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG DÂY PE VARIVAS Mới về
SHIMANO POLO T-SHIRT SH-274Q #L Mới về
SHIMANO OCEA GLOVE GL-292Q #XL Mới về
SHIMANO PC-075N Mới về
SHIMANO OCEA CASTING GLOVE GL-293Q #XL Mới về
SHIMANO LIMITED PRO CAP - WHITE BLACK Mới về
SHIMANO LIMITED PRO CAP BLACK Mới về
SHIMANO OCEA GLOVE GL-245P (SIZE L & XL) Mới về
SHIMANO WILD RESPONSE 24T Mới về
SHIMANO MONSTER DRIVE 06T Mới về
SHIMANO MONSTER DRIVE 01T Mới về
DAIWA WISE STREAM 60TL Mới về
DAIWA GUSTNADO 70FS - HANHAN CHART 6,6 GAM Mới về
DAIWA GUSTNADO 70FS KUROKIN 6,6 GAM Mới về
DAIWA MORETHAN SALT VIB 60S - BLACK PEARL Mới về
DAIWA MORETHAN SALT VIB 60S GREEN GOLD Mới về
SHIMANO GL-012P Mới về
DAIWA STEEZ CRANK 10G FIGHT FIGHTER Mới về
DAIWA STEEZ CRANK 10G MONSTER GRILL Mới về
DAIWA JIG CASTER 106H Mới về
SHIMANO ZODIAS 268ML-2 Mới về
MEGABASS VATALATION MAT TIGER 10,5 GAM Mới về
MEGABASS VATALATION WILD GRILL 10,5 GAM Mới về
SHIMANO SUSTAIN C5000XG Mới về
DAIWA HRF REAL GRUB AJI Mới về
DAIWA SALTIGA DORADO JERK II MAIWASHI 110S Mới về
DAIWA MORETHAN LAZY FASHAD 31GAM Mới về
DAIWA SAMURAI SLOW JIG 30G GREEN GOLD Mới về

2018 February 01
DAIWA MORETHAN BRANZINO 3012H ( 2017 MODEL ) Mới về

2018 January 31
DAIWA COMBO CROSSFIRE 3000 & SWEEPFIRE 702 MHFS Mới về
DAIWA COMBO CROSSFIRE 3000 & CROSSFIRE 702 MS Mới về
DAIWA LIBERTY CLUB SEABASS 80L Mới về

2018 January 30
DAIWA SALTIGA DORADO JERK II MACKEREL - 110S Mới về

2018 January 19
DAIWA EXIST LT3000-XH Mới về

2018 January 18
SHIMANO STELLA C3000XG ( 2018 MODEL ) Mới về
DAIWA CROSSFIRE 702MS Mới về
DAIWA CROSSFIRE 662MS Mới về
DAIWA COMBO CREST 2500 & AIR-X 662 MFS Mới về

2018 January 10
DEEPLINER LOGICAL 60 #2 Mới về
DEEPLINER LOGICAL 60 #3 Mới về
DEEPLINER LOGICAL 60 #4 Mới về

2017 December 17
SHIMANO GL-011P Mới về

2017 November 19
DAIWA SHORELINE SHINER SL 125F - IWASHI Mới về

2017 October 17
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 10LB - 150M Mới về
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG CẦN CÂU VARIVAS Mới về
GAMAKATSU LURE SWIVEL #SS Mới về

2017 September 27
SASAME HG-01 #10

2017 September 26
OWNER JIG HEAD JH-66 # 14G - HOOK 5/0 Mới về

2017 September 14
DAIWA COMBO REVROS A 4000 & PHANTOM POWER 902MHS Mới về

2017 September 09
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 16LB - 150M Mới về
VARIVAS DEAD OR ALIVE TAFLEX 20LB - 150M Mới về
VARIVAS DEAD OR ALIVE TAFLEX 16LB - 150M Mới về
VARIVAS COVER BREAKER 16LB - 100M Mới về
VARIVAS COVER BREAKER 12LB - 100M Mới về
VARIVAS COVER BREAKER 8LB - 100M Mới về

2017 August 31
SHIMANO STELLA SW 6000XG ( 2017 MODEL ) Mới về

2017 August 18
SHIMANO STELLA C3000XG

2017 August 11
VARIVAS AVANI CASTING PE MAX POWER #2.5 - 200M Mới về
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 14LB - 150M Mới về

2017 August 03
SHIMANO COLTSNIPER S1000H Mới về

2017 July 28
DAIWA COMBO CROSSFIRE 4000 & PHANTOM CATFISH 1002MHS Mới về

2017 July 24
VARIVAS ZEEK AOMONO Mới về
VARIVAS ZEEK MAIDAI Mới về

2017 July 21
VARIVAS VERMAX STRONG #8 (200 mét) Mới về
VARIVAS GAME #30LB ( 150 mét ) Mới về

2017 July 19
OWNER WORM HOOK #4/0 Mới về
OWNER BIG GALA #20 Mới về

2017 July 03
DAIWA HAMON CHOUKOU 21 J (6.3MÉT) Mới về
DAIWA HAMON CHOUKOU 15J (4.5MÉT) Mới về

2017 June 28
OWNER PE ASSIST HOOK - 155LB Mới về
OWNER PE ASSIST HOOK - 105LB

2017 June 18
SHIMANO CITICA 201HG Mới về

2017 June 05
YGK ADMIX #8 - 200M Mới về

2017 June 04
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-206
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-201 Mới về
SHIMANO SEPHIA ENTOURAGE 3.5 QT-208 Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 20LB (30 mét) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 60LB (30 mét) Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER NYLON 100LB Mới về
VARIVAS SHOCK LEADER NYLON 80LB Mới về

2017 May 29
DUEL-YOZURI 3D MAGNUM DEEP DIVER - PURPLE MACKEREL( 90G ) Mới về

2017 May 18
DAIWA AIR-X 662 MFS Mới về

2017 May 17
DAIWA REVROS A 4000 Mới về

2017 April 24
SASAME 210-E ( KHOEN T )

2017 April 22
DAIWA CROSS FIRE 3000
DAIWA CROSS FIRE 4000 Mới về
DAIWA CROSS FIRE 2500 Mới về

2017 March 29
DAIWA RC-160P
DAIWA RC-130P

2017 March 05
DUEL-YOZURI BONITA - BLUE FISH ( 210mm ) Mới về
DUEL-YOZURI BONITA - FLYING FISH ( 170mm ) Mới về

2017 March 01
YGK ADMIX #7 - 200M Mới về

2017 February 11
SHIMANO CURADO 201HG Mới về

2017 February 08
GAMAKATSU 3/0 ( SLOW JIGGING ) Mới về

2017 January 21
BOZLES SILVER ZEBRA 200G
BOZLES RED ZEBRA 200G
BOZLES ORANGE ZEBRA 200G
BOZLES METAL MUTA 200G
BOZLES GOLD ZEBRA 200G Mới về
BOZLES BLUE ZEBRA 200G Mới về
BOZLES ALL ZEBRA 200G

2017 January 11
DAIWA SILVER WOLF CHINU DAMA - 9G ( Mồi lure cá Tráp ) - ORANGE Mới về

2017 January 04
GAMAKATSU LURE SWIVEL #S Mới về
GAMAKATSU LURE SWIVEL #M Mới về

2017 January 02
DAIWA SHORELINE SHINER-Z VERTICE 97S DARKNIGHT Mới về

2016 December 29
OWNER HOOKED SNAP #10 Mới về
OWNER 2/0 Mới về
SASAME HG-01 #6

2016 December 24
DÂY ĐEO KÍNH DAIWA Mới về

2016 December 22
VARIVAS POWER RING 60LB Mới về
VARIVAS POWER RING 40LB
VARIVAS POWER RING 100LB Mới về
OWNER JOBU BIG GAME #7/0 và #8/0
SASAME 500A - #8/0 Mới về
GAMAKATSU LURE SEABASS HOOK #2/0
GAMAKATSU LURE SEABASS HOOK #1
SERIOLA FLASH WING #5
GAMAKATSU TREBLE SP MEDIUM HEAVY #4 Mới về
OWNER GATCHIRI #15 Mới về
OWNER INTER LOCK KUREN #8
OWNER INTER LOCK SNAP #4
OWNER SNAP TSUKI #1
OWNER SNAP TSUKI #3
OWNER HOOKED SNAP #4
OWNER HOOKED SNAP #6
SASAME 210-C #4 Mới về
SASAME 210-N # 6X7 Mới về

2016 December 21
OWNER JIGGER LIGHT JT-27 #4/0 Mới về

2016 December 20
OWNER CRANE OMORI 14
OWNER CRANE OMORI 16

2016 November 18
NAPALM DIVING POPPER ABALONE PINK - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE ORANGE - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE BLUE - 220 ( 120GAM Mới về

2016 November 16
SHIMANO OCEA SPOUTER 150N - 21T Mới về

2016 November 12
SHIMANO EVAIR SHOES (Size 8)
SHIMANO EVAIR SHOES (Size6,7, 8) Mới về

2016 September 12
DAIWA POPPER FROG - 14GAM ( BLACK ) Mới về

2016 July 18
SOUL OF JAPAN CARP STICKER - GOLD Mới về

2016 June 06
VARIVAS TOURNAMENT MONO LINE 60LB Mới về

2015 November 19
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #101 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #018 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA HI-BEAT SSR 127F #10 Mới về

2015 September 22
ECLIPSE ASTRIA HI-BEAT 127F #10 Mới về

2015 September 16
MAG-BULL LOW DOWN Mới về
MAG-BULL Mới về

2015 August 30
CHIBITAN WIDE - WHITE Mới về
CHIBITAN WIDE - DEEP GOLD Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - DARK BLUE Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - BLUE PINK Mới về
HOTS CHIBITAN WIDE - BLUE Mới về

2015 July 15
HYLA FROG - 19GAM
BATRANA FROG - 19GAM

2015 July 14
SHORELINE SHINER-Z97F #15 LIGHTNING Mới về

2015 July 13
Salty One

2014 October 15
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE-GREEN - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP DEEP-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP PINK-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP BLUE - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP 50 - 230Gam

2014 September 11
KEIKO OCEAN - 100GAM
DRIFT TUNE - PINK (100gam)
DRIFT TUNE - GOLD PINK (100gam)

2014 September 10
Slide Actor 160g

2014 August 28
TOURNAMENT SHOCK LEADER 80LB
SHOCK LEADER 60LB
SHOCK LEADER 130LB

2014 August 25
STRIKE 90G ( SỌC XANH )
Deepin Fish 3'' - Pink

2013 August 25
Hộp đựng thẻo câu CS-017A
Hộp đựng thẻo câu AyuSho AC 20

2013 August 23
Royga Bay Jigging C2025PE-SHL
Sahara 4000FE