Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
My Account  |  Cart Contents  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO WORLD SHAULA 1652R-4 12,960,000 VND

SHIMANO WORLD SHAULA 1652R-4


Thông số kỹ thuật:

Model

Length
(m)

Section
(pc)

Close
Length
(cm)

Weight
(g)

Top Dia
Butt Dia
(mm)

Lure
(g)

Jig
(g)

Line
(lb)

Grip
(mm)

1652R-4

1.98

1 and Half

54

145

1.8 /11

7-25

 

Nylon: 12 - 22LB
PE Max #2

243


Bài viết tham khảo:
- Không giới hạn với Shimano World Shaula!