Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
My Account  |  Cart Contents  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO SOARE SS S710LS 5,100,000 VND

SHIMANO SOARE SS S710LS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Chiều dài: 2.39m 
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 122cm 
- Trọng lượng cần: 82g 
- Đọt đầu cần: 0.8mm 
- Đọt cuối: 10.7mm 
- Tỷ lệ Carbon: 85.5%
- Hi-Power X
- Khoen Fuji SiC
- Bát máy CI4 siêu nhẹ
- Đọt đầu cần TAFTEX siêu nhạy
- Dây PE: 0.1-0.4
- Dây Mono: 1-3LB
- Mồi lure: 0.5gam - 6gam