Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
My Account  |  Cart Contents  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO SUSTAIN C5000XG 5,750,000 VND

SHIMANO SUSTAIN C5000XG


SUSTAIN C5000 XG ( 2017 MODEL )


Model

Gear
Ratio


Drag
(kg)

Weight
(g)

Spool
Size/Stroke
(mm)

Line capacity

Retrieve
Ratio

Bearing
S A-RB/Roller

5000XG

6.2

11

285

57

MONO 4-200m, 5-150m, 6-130m

PE2- 350m
PE3- 240m; PE4 – 170m

103

8/1