Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

POSEIDON PSLJ 603-4 SLOW JERKER 10,000,000 VND

POSEIDON PSLJ 603-4 SLOW JERKERTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
* Model: POSEIDON PSLJ 603-4 SLOW JERKER
* Chiều dài     : 6,3 feet (1.91m), 1 khúc.
* Trọng lượng: 128 gam.
* Đọt đầu cần: 2.0mm
* Đọt cuối: 10.1mm
* Khoen: Fuji Sic - Titanium Frame K
* Bát máy Fuji cao cấp
* Dây PE       : Max 2
* Jig weight  : 100g - 160g
* Tỷ lệ carbon: 98.9%
* 100% HAND MADE IN JAPAN

- Bài viết liên quan:
* Độc đáo Slow Pitch Jigging (phần 1)
* Độc đáo Slow Pitch Jigging (Phần 3)
* Độc đáo Slow Pitch Jigging (Phần 3)
* Độc Đáo Slow Pitch Jigging (Phần 4)
* Độc đáo Slow Pitch Jigging (Phần 5)
* Độc đáo Slow Pitch Jigging (Phần 6)