Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam 2,100,000 VND

SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam- 100% Hand made in Japan

- Treble Hook đề nghị: ST66 #5 với mồi popper 130g và Decoy #6-8 đối với mồi popper 170g hoặc 230g
- Power Split Ring 300LB
- Daiwa Sea Plier 190H ( 300LB )