Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

DRIFT TUNE - GOLD PINK (100gam) 380,000 VND

DRIFT TUNE - GOLD PINK (100gam)* Sản phẩm Made in Japan

* Cần Jig thích hợp:
- GRAPHITELEADER GSOPRS-63/6
- VARIVAS VIOLENTE VLJ-S61-LV4
- HOTS STILETTO SLOW STYLE SSS63HS
- HOTS STILETTO FAKE LEZ 60ML


Bài viết tham khảo:
-
Tôi đi câu Jig (Bài 1: Bài mở đầu)
- Tôi đi câu Jig (Bài 2: Tại sao kỹ thuật Jigging tốc độ cao lại chú trọng yếu tố giật nhanh?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 3: Thế nào là Jigging chậm?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 4: 03 biến thể chính của Jigging chậm)
- Tôi đi câu Jig (Bài 5: Thiết kế đồ nghề cho Jigging chậm)
- Tôi đi câu Jig (Bài 6: Lưỡi và mồi Jig)
- Tôi đi câu Jig (Bài 7: Màu Jig nào hiệu quả nhất?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 8: Những câu hỏi liên quan đến trọng lượng mồi Jig và cần câu)
- Tôi đi câu Jig (Bài 9: Thủy triều, dòng chảy và sự phối hợp với các kỹ thuật Jigging khác)
- Tôi đi câu Jig (Bài 10: Chiến thuật giao tranh)