Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHOCK LEADER 60LB 370,000 VND

SHOCK LEADER 60LB
* Dây Varivas Shock Leader 60LB ( cuộn 50 mét )
* Made in Japan

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TỪ BÀI VIẾT SAU:

* Có cần phải dùng dây Leader (dây ngọn) trong câu cá?


LB DIA
[mm]
 
12 0.285  
16 0.330  
20 0.370  
22 0.405  
25 0.435  
30 0.470  
35 0.520  
40 0.570  
50 0.620  
60 0.700  
70 0.740  
80 0.780  
90 0.810  
100 0.910  
130 0.985  
140 1.050  
170 1.170  
200 1.280