Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

OCEA JIGGER EX8 - #6 - 300M 2,000,000 VND

OCEA JIGGER EX8 - #6 - 300M
* Dây bện 8 sợi
* 5 màu
* Điểm đặc biệt: Dây #6 - chịu lực đến 99LB, mức chịu lực cao nhất từ trước đến nay.
* Made in Japan