Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

STRIKE 90G ( SỌC XANH ) 290,000 VND

STRIKE 90G ( SỌC XANH )


* Cần Jig thích hợp:
-
HOTS STILETTO FAKE LEZ 60ML
-
HOTS STILETTO SLOW STYLE SSS63HS
-
SHIMANO GAME TYPE-J B604

Bài viết tham khảo:
-
Tôi đi câu Jig (Bài 1: Bài mở đầu)
- Tôi đi câu Jig (Bài 2: Tại sao kỹ thuật Jigging tốc độ cao lại chú trọng yếu tố giật nhanh?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 3: Thế nào là Jigging chậm?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 4: 03 biến thể chính của Jigging chậm)
- Tôi đi câu Jig (Bài 5: Thiết kế đồ nghề cho Jigging chậm)
- Tôi đi câu Jig (Bài 6: Lưỡi và mồi Jig)
- Tôi đi câu Jig (Bài 7: Màu Jig nào hiệu quả nhất?)
- Tôi đi câu Jig (Bài 8: Những câu hỏi liên quan đến trọng lượng mồi Jig và cần câu)
- Tôi đi câu Jig (Bài 9: Thủy triều, dòng chảy và sự phối hợp với các kỹ thuật Jigging khác)
- Tôi đi câu Jig (Bài 10: Chiến thuật giao tranh)