Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

PREMIUM AVANI JIGGING - 8 BRAIDS #4 - 300 mét 1,100,000 VND

PREMIUM AVANI JIGGING - 8 BRAIDS #4 - 300 mét
* Size 4 ( 56LB)
* Dây 8 lõi
* 105 màu ( mỗi màu 10m )
* Made in Japan


THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN Ở CÁC BÀI SAU:

* Lý do chọn dây Braid trong câu cá

*
Các loại dây câu thông dụng trên thế giới (phần tiếp theo)