Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   
Giỏ hàng của tôi
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Liên kếtDAIWA EXIST PC LT3000-CXH
OCEA JIGGER B510-2 8,800,000 VND

OCEA JIGGER B510-2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT B510-2
* Chiều dài     : 1.78m
* Thu gọn      : 1.78M
- Chịu tải tĩnh : 04 kg
* Đọt đầu cần: 2.2mm
* Đọt cuối:
* Trọng lượng : 174 gam
* Dây PE    : PE 2-3
* Khoen     : Fuji Titanium X SiC Guide 
* Jig max : 180g
* Tỷ lệ carbon : 96.2%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT B510-3
* Chiều dài     : 1.78m
* Thu gọn      : 1.78M
- Chịu tải tĩnh : 05 kg
* Đọt đầu cần: 2.3mm
* Đọt cuối:
* Trọng lượng : 180 gam
* Dây PE        : PE 3-4
* Khoen     : Fuji Titanium X SiC Guide 
* Jig max: 200g
* Tỷ lệ carbon : 96.4%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT B510-5
* Chiều dài     : 1.78m
* Thu gọn      : 1.78M
- Chịu tải tĩnh : 08  kg
* Đọt đầu cần: 2.8mm
* Đọt cuối:
* Trọng lượng : 200 gam
* Dây PE        : PE 4-6
* Khoen     : Fuji Titanium X SiC Guide Double Foot
* Jig max: 300g
* Tỷ lệ carbon : 97.3%