Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

NATUREBOYS IRON WILL 536WPF 15,500,000 VND

NATUREBOYS IRON WILL 536WPF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

* Chiều dài     : 5.3 feet ( 2 khúc ).
* Thu gọn      : 110 cm
* Trọng lượng : 233 gam
* Dây            : PE  5-8
* Jig max       : 600gam++
* Số khoen     : Fuji Hybrid Titanium + Sic
* Tỷ lệ carbon: 78% + 22% Pure Glass
* Đọt đầu cần: 
* Đọt cuối:

NATUREBOYS IRON WILL 536BWPF - DÒNG CẦN CHUYÊN CÂU CÁ CAM SIÊU LỚN VÀ CÁ NGỪ VÂY VÀNG CỦA NHẬT BẢN
NATUREBOYS IRON WILL 536BWPF - CÓ THỂ TẢI MỒI JIG LÊN ĐẾN 800GAM
NATUREBOYS IRON WILL 536BWPF - MADE IN JAPAN
NATUREBOYS IRON WILL 536BWPF - PHIÊN BẢN 2020