Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

NATUREBOYS IRON WILL 527BW=PF 15,500,000 VND

NATUREBOYS IRON WILL 527BW=PF


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

* Chiều dài     : 5.2 feet ( 2 khúc ).
* Thu gọn: 110 cm
* Trọng lượng : 255 gam
* Dây            : MAX 8
* Jig max       : 800gam++
* Số khoen     : Fuji Hybrid Titanium + Sic
* Tỷ lệ carbon: 78% + 22% Pure Glass
* Đọt đầu cần: 
* Đọt cuối:

NATUREBOYS IRON WILL 527BW-PF - DÒNG CẦN CHUYÊN CÂU CÁ CAM SIÊU LỚN VÀ CÁ NGỪ VÂY VÀNG CỦA NHẬT BẢN
NATUREBOYS IRON WILL 527BW-PF - CÓ THỂ TẢI MỒI JIG LÊN ĐẾN 1000GAM
NATUREBOYS IRON WILL 527BW-PF - MADE IN JAPAN
NATUREBOYS IRON WILL 527BW-PF - PHIÊN BẢN 2020