Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

GK 4 37,600 VND

GK 4


- Thẻo câu cá chép:
* 5 cặp
* Dây Kevlar
* Chiều dài thẻo 20cm