Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

JAMFORCE 6 16,000,000 VND

JAMFORCE 6


Model: JAMFORCE 6

 Chiều dài cơ sở: 5.3 feet (1910mm)

 Chiều dài thu gọn: 1910mm

 Chịu tải: 06kg

 Jig Max: 600g

 Dây PE: Max 6

 Trọng lượng cần: 157g

 Thích hợp câu ở mức nước từ 80-400 mét

TẠM HẾT HÀNG.