Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

RFS 110 - #08 513,000 VND

RFS 110 - #08

- Chiều dài 11cm
- Trọng lượng: 40gam
- Loại mồi chìm:
- Chất liệu: Kim loại
- Chuyên câu các loại cá ăn lửng và nổi
- Lưỡi thích hợp : ST 66 #1, #1/0 hoặc #2/0
- Made in Japan