Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

NATUREBOYS IRON WILL 585BW-PF 14,890,000 VND

NATUREBOYS IRON WILL 585BW-PF


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
* Chiều dài     : 5.8 feet (1.73m), 2 khúc.
* Thu gọn: 116.8cm
* Trọng lượng : 242 gam
* Dây            : MAX 8
* Jig max       : 310 - 500gam
* Số khoen     : Fuji Hybrid Titanium + Sic
* Tỷ lệ carbon: 78% + 22% Pure Glass
* Đọt đầu cần: 
* Đọt cuối:

NATUREBOYS IRON WILL 585BW-PF - DÒNG CẦN CHUYÊN CÂU CÁ CAM VÀ CÁ NGỪ CỦA NHẬT BẢN