Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

XESTA FOR POWER PITCH JERK SLOW EMOTION B48-PPJ 11,500,000 VND

XESTA FOR POWER PITCH JERK SLOW EMOTION B48-PPJ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
* Chiều dài     : 4.8 feet (1.43m), 1 khúc.

* Trọng lượng : 177 gam
* Dây            : MAX 6
* Jig max       : 250gam - 800gam
* Số khoen     : 8 Fuji Hybrid Titanium + Sic
* Tỷ lệ carbon: 99%
* Đọt đầu cần: 3.8mm
* Đọt cuối: 11.9mm