Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SALTIGA DORADO PINK FLASH - 190F 550,000 VND

SALTIGA DORADO PINK FLASH - 190F
Thông số kỹ thuật:
* Chiều dài: 19cm
* Trọng lượng 87Gam
* Mức lặn: 0 - 30CM
* Lưỡi treble tương thích: ST 66 2/0 - 3/0

* Thích hợp câu các loại cá ăn nổi ở trên biển


* Chiều dài: 19cm
* Trọng lượng 87Gam
* Mức lặn: 0 - 30CM
* Lưỡi treble tương thích: ST 56 2/0 - 3/0

* Thích hợp câu các loại cá ăn nổi ở trên biển


"