Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

YOGIRI Z SHIRASU- 42F 230,000 VND

YOGIRI Z SHIRASU- 42F
Thông số kỹ thuật:
* Chiều dài: 4.2cm
* Trọng lượng 1.9gam.
* Mức lặn: Max 80cm
* Lưỡi treble #14 X 2 lưỡi

* Dòng mồi tuyệt vời cho kiểu câu Ultra-Light