Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO SOARE BB AJING S610LS 3,150,000 VND

SHIMANO SOARE BB AJING S610LS


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Chiều dài: 2.08m 
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 106cm 
- Trọng lượng cần: 72g 
- Đọt đầu cần: 0.8mm
- Đọt cuối: 10.5mm
- Tỷ lệ Carbon: 98.8%
- Khoen K - Fuji Sic
- Bát máy Fuji
- Dây PE: 0.1-0.6

- Dây Mono: 1.5-4LB
- Mồi lure: 0.5-12gam