Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

DAIWA EMERALDAS STOIST AGS 84M 60th Edition 23,000,000 VND

DAIWA EMERALDAS STOIST AGS 84M 60th Edition


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Chiều dài: 8.4 FEET
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 131cm 
- Trọng lượng cần:  
- Đọt đầu cần: 1.3mm 
- Đọt cuối: 10.4mm
- Tỷ lệ Carbon: 99%
- Dây PE: 1
- Mồi lure mực: #2.5 - 4