Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO OCEA JIGGER B605 ( 2018 MODEL ) 9,500,000 VND

SHIMANO OCEA JIGGER B605 ( 2018 MODEL )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
* Chiều dài     : 6 feet (1.83m), 1 khúc.
* Trọng lượng : 180 gam
* Dây            : PE MAX 5
* Jig max       : 120 - 300gam
* Số khoen     : 11
* Tỷ lệ carbon: 97.4%
* Đọt đầu cần: 2.7mm
* Đọt cuối: 10.5mm
* Khoen Fuji Titanium Low Rider K-Sic
* Bát máy Fuji X cao cấp
* Thân cần Spiral Core X thế hệ mới nhất
* Thích hợp câu ờ mức nước từ 60m-150m++
* Lực tải: 20kg
* Tương thích với máy Ocea Jigger 1500-3000 hoặc Blue Heaven L30- L50