Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO WORLD SHAULA 2702R-2 15,000,000 VND

SHIMANO WORLD SHAULA 2702R-2
Thông số kỹ thuật:

Model

Length
(m)

Section
(pc)

Close
Length
(cm)

Weight
(g)

Top Dia
Butt Dia
(mm)

Lure
(g)

Jig
(g)

Line
(lb)

Grip
(mm)

2702R-2

2.13

1 and Half

130

140

 1.9 / 10.5 

 8-30 

 30-90 

Nylon: 20LB max
PE Max #1.5

272
Bài viết tham khảo:
- Không giới hạn với Shimano World Shaula!

Video & hình ảnh tham khảo cần World Shaula chinh phục cá Mập 80kg:

https://www.youtube.com/watch?v=WOX3xkiOu1E