Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

OLYMPIC BARLETTE GSOBS-70M 6,500,000 VND

OLYMPIC  BARLETTE GSOBS-70M


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Chiều dài: 2.14m 
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 170cm 
- Trọng lượng cần: 257g 
- Đọt đầu cần: 2.1mm 
- Đọt cuối: 11.5mm 
- Tỷ lệ Carbon: 99.9%
- Khoen Fuji SiC
- Bát máy Fuji cao cấp 2 vòng khóa
- Dây PE: 2-4
- Mồi lure: 15-60gam