Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO OCEA PLUGGER FULL THROTTE S77M 9,500,000 VND

SHIMANO OCEA PLUGGER FULL THROTTE S77M


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Chiều dài: 2.31m 
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 174.3cm 
- Trọng lượng cần: 257g 
- Đọt đầu cần: 2.5mm 
- Đọt cuối: 14mm 
- Tỷ lệ Carbon: 91.1%
- Spiral X
- Khoen Fuji SiC
- Bát máy Fuji cao cấp 2 vòng khóa
- Dây PE: Max 5
- Mồi lure: 30-90gam
- Lực tải: 10kg/60 độ