Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO STELLA SW 14000XG 19,500,000 VND

SHIMANO STELLA SW 14000XG

Model

Gear
ratio

Drag/
Max Drag

Weight

Linecapacity

Revolution
ratio

Ball bearing
SB-RA Roller

Price

(JPY)

14000XG

 6.2

 18kg/25kg

 690

PE6 - 300m 
PE8 - 200m
 PE10 - 185m

 134cm/rev

14/1

119.000