Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

DAIWA VADEL BAY JIGGING 66XXHB 4,300,000 VND

DAIWA VADEL BAY JIGGING 66XXHB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Chiều dài     : 6,6 feet (1.99m), 2 khúc.
* Thu gọn: 1.42 mét

* Trọng lượng: 175gam.
* Đọt đầu cần: 2.0mm
* Đọt cuối: 11.9mm
* Khoen: Low Rider Fuji Sic cao cấp
* Bát máy Fuji cao cấp
* Dây PE       : 0.8 - 2.0
* Jig weight  : 80g - 180g
* Tỷ lệ carbon: 88%