Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO EXSENCE DC (LEFT) 14,300,000 VND

SHIMANO EXSENCE DC (LEFT)


* Thông số kỹ thuật:

Model

Retrieve
Ratio
cm/rev

Max
Drag(kg)

Spool Dia
(mm)

Gear Ratio

Weight
(g)

Line Capacity
(Nylon/lb
m)

Bearing
(Ball/Roller)

 EXSENCE DC (XG) 

91

4.55

45

7.8

220

Nylon 12-100m, 14-85m,
PE #1.5-200m, #2-150m

10SA-RB/1 1