Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

MAJORCRAFT SOLPARA SPJ-B64LJ 1,964,000 VND

MAJORCRAFT SOLPARA SPJ-B64LJ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
* Chiều dài     : 6,4 feet (1.94m), 2 khúc.
* Thu gọn: 1.41 mét

* Trọng lượng: 100gam++.
* Đọt đầu cần: 2.0mm
* Đọt cuối: 10.1mm
* Khoen: Fuji
* Bát máy Fuji cao cấp
* Dây PE       : Max 1.5
* Jig weight  : 60g - 150g