Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO WORLD SHAULA 1754R-2 17,000,000 VND

SHIMANO WORLD SHAULA 1754R-2


Thông số kỹ thuật:

Model

Length
(m)

Section
(pc)

Close
Length
(cm)

Weight
(g)

Top Dia
Butt Dia
(mm)

Lure
(g)

Jig
(g)

Line
(lb)

Grip
(mm)

1754R-2

2.29

1 and Half

130

150

2.2 /13

15-80

70-210

Nylon: 16 - 40LB
PE Max #4

305Bài viết tham khảo:
- Không giới hạn với Shimano World Shaula!