Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO BASSONE XT 151 1,600,000 VND

SHIMANO BASSONE XT 151

* Thông số kỹ thuật:

Model

Retrieve
Ratio
cm/rev

Max
Drag(kg)

Spool Dia
(mm)

Gear Ratio

Weight
(g)

Line Capacity
(Nylon/lb
m)

Bearing
(Ball/Roller)

 151

77

5

42

7.2.1

210

Nylon 12-110, 14-90, 16-70
PE #1.5-200m

4/1