Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO OCEA JIGGER 1500HG ( 2018 MODEL ) 10,000,000 VND

SHIMANO OCEA JIGGER 1500HG ( 2018 MODEL )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model

Tốc độ
thu dây

Max Drag
(kg)

Trọng
lượng
(g)

Mức chứa dây
(PE-m)

Thu dây
(cm/rev)

Tay quay
(mm)

Bạc đạn
S A-RB/Roller

OCEA JIGGER 1500HG
( 2018 MODEL )

6.4

7.0

405

PE 2: 500m
PE2.5: 400
PE3: 320m

 

97

95

8/1