Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO SOARE XTUNE S-706UL-T 10,250,000 VND

SHIMANO SOARE XTUNE S-706UL-TTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Chiều dài: 2.29m 
- Số đoạn: 2
- Thu gọn: 11.7cm 
- Trọng lượng cần: 67g 
- Đọt đầu cần: 1.2mm 
- Đọt cuối: 9.2mm 
- Tỷ lệ Carbon: 98.9% ( Monocoque Carbon và Muscle Carbon)
- Spiral X
- Hi-Power X
- Khoen Titanium Fuji SiC-X ( khoen thế hệ mới nhất 2017 )
- Bát máy CI4 siêu nhẹ
- Đọt đầu cần siêu nhạy
- Dây PE: 0.1-0.6
- Dây Mono: 1.5-4LB
- Mồi lure: 0.6gam - 6gam