Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO SUSTAIN C5000XG 5,750,000 VND

SHIMANO SUSTAIN C5000XG


SUSTAIN C5000 XG ( 2017 MODEL )


Model

Gear
Ratio


Drag
(kg)

Weight
(g)

Spool
Size/Stroke
(mm)

Line capacity

Retrieve
Ratio

Bearing
S A-RB/Roller

5000XG

6.2

11

285

57

MONO 4-200m, 5-150m, 6-130m

PE2- 350m
PE3- 240m; PE4 – 170m

103

8/1