Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

OWNER PE ASSIST HOOK - 155LB 120,000 VND

OWNER PE ASSIST HOOK - 155LB

- Chiều dài: 3 mét

- lực tải : 155lb
- Dây PE 8 lõi + lõi trục chính bằng dây Flouro
- Công dụng: Buộc lưỡi Jig, làm thẻo câu hoặc làm thẻo câu cá Lóc