Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

JT-23 #3/0 120,000 VND

JT-23 #3/0

CULTIVA JIGGER LIGHT JT-23 # 3/0

* Là lưỡi câu Jigging.

* Dây PE bọc bên ngoài lõi cáp mềm nhằm hạn chế bị phá hủy bỡi cá răng sắc

* Sức mạnh của JT-23 # 3/0 cho phép chống lại cá Thu (Spanish mackerel) và cá đầu cứng, răng sắc.

* Chịu tải 27lb (12.2kg)