Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

DAIWA MORETHAN BRANZINO 3500 ( 2017 MODEL ) 16,160,000 VND

DAIWA MORETHAN BRANZINO 3500 ( 2017 MODEL ) 

Model

Gear
Ratio


Drag
(kg)

Weight
(g)

Spool
Size/Stroke
(mm)

Line capacity

Retrieve
Ratio

Bearing
S A-RB/Roller

3500

4.9

6

435

 65

PE2 - 300m
PE2.5 - 250m

82

12/1