Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

VARIVAS GAME #30LB ( 150 mét ) 450,000 VND

VARIVAS GAME #30LB ( 150 mét )

- Dây Game được sản xuất bằng phương pháp sản xuất VA-G cho phép dây chịu tải tăng 30% so với tiêu chuẩn thiết kế nhưng đường kính lại nhỏ hơn 10% so với loại dây mono cùng loại.

- Đường kính: 0.435mm
- Chiều dài: 150m
Lực tải: 15kg
- Made in Japan