Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO STELLA SW 6000XG ( 2017 MODEL ) 17,500,000 VND

SHIMANO STELLA SW 6000XG ( 2017 MODEL )

Model

Gear
ratio

Drag/
Max Drag

Weight

Linecapacity

Revolution
ratio

Ball bearing
SB-RA Roller

Price

(JPY)

6000XG

 6.2

 10kg/13kg

 440

MONO 4-240, 5-190m, 6-160m

PE2- 440m
PE3- 300m; PE4 – 210m

 112cm/rev

14/1

108.20