Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 80LB (30 mét) 800,000 VND

VARIVAS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 80LB (30 mét)

Dây Varivas Shock Leader 100% flouro - 80LB ( cuộn 30 mét )
* Made in Japan

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TỪ CÁC BÀI VIẾT SAU:
Fluoro Carbon – Những điều cần biết
Có cần phải dùng dây Leader (dây ngọn) trong câu cá?