Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

WIRE LEADER #45 (CHỊU LỰC 23 KG) 88,000 VND

WIRE LEADER #45 (CHỊU LỰC 23 KG)

* CHUYÊN LURE CÁ CHẼM, CÁ NHỒNG VÀ CÁ MĂNG
* CÓ THỂ SỬ DỤNG CÂU JIG CÁ THU, CÁ NHỒNG