Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO CURADO 201HG 2,950,000 VND

SHIMANO CURADO 201HG

* Thông số kỹ thuật:


Model

Retrieve
Ratio
cm/rev

Max
Drag(kg)

Spool Dia
(mm)

Gear Ratio

Weight
(g)

Line Capacity
(Nylon/lb
m)

Bearing
(Ball/Roller)

 201 HG

77

5.5

42

7.2.1

210

Nylon 12-165m, 14-145m,
Power Pro #1.5-200m, #2.170m

5/1