Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO NASCI C5000XG 2,040,000 VND

SHIMANO NASCI C5000XGThông số kỹ thuật:


Model

Gear
Ratio


Drag
(kg)

Weight
(g)

Spool
Size/Stroke
(mm)

Line capacity

Retrieve
Ratio

Bearing
S A-RB/Roller

5000XG

6.2

11

300

55

MONO 4-170m, 5-135m, 6-115m

PE2- 320m
PE3- 190m; PE4 – 150m

105

4/1