Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO NASCI C3000HG 1,750,000 VND

SHIMANO NASCI C3000HG* Thông số kỹ thuật


Model


Tốc độ thu dây


Lực tải tối đa
(kg)

Trọng lượng
(g)

Đường kính ống chứa dây
(mm)

Khả năng chứa dây


Số cm thu dây/vòng

Bạc đạn

3000HG

6.2

9

250

45

MONO 2.5-180m, 3-150m, 4-100m

PE1- 400m
PE1.5- 270m; PE2 – 180m

91

4/1