Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

VARIVAS PREMIUM AVANI JIGGING - 8 BRAIDS #5 - 300 mét 1,150,000 VND

VARIVAS PREMIUM AVANI JIGGING - 8 BRAIDS #5 - 300 mét
* Size 5 ( 64LB)
* Dây 8 lõi
* 10 màu ( mỗi màu 10m )
* Made in Japan

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN Ở CÁC BÀI SAU:
* Lý do chọn dây Braid trong câu cá
*
Các loại dây câu thông dụng trên thế giới (phần tiếp theo)