Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 10LB 280,000 VND

VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER FLUORO 10LB

Dây Varivas Shock Leader 100% flouro - 10LB ( cuộn 30 mét )
* Made in Japan

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TỪ CÁC BÀI VIẾT SAU:
Fluoro Carbon – Những điều cần biết
Có cần phải dùng dây Leader (dây ngọn) trong câu cá?